Υπολογιστές- Δανειστική Βιβλιοθήκη

Προμήθεια και Τοποθέτηση 10 Υπολογιστών στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Θεολόγου για αξιοποιηθούν ως Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για τους νέους. Παράλληλα λειτουργεί και η δανειστική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Είστε εδώ : Δραστηριότητες > Υπολογιστές- Δανειστική Βιβλιοθήκη