Το πλύσιμο της προίκας

Στην Νεροτριβή στα πλατάνια του Αι Γιάννη στο Θεολόγο, πραγματοποιήθηκε το έθιμο του πλυσίματος της προίκας της νύφης, στα πλαίσια της μεγάλης εκδήλωσης του Θασίτικου γάμου.
Είστε εδώ : Δραστηριότητες > Το πλύσιμο της προίκας